the phantasy of redemption and/or a redeemer

this idea that comes about at a certain point in your life where you have tried something and failed, perhaps more than once — it could be anything, to become a better person perhaps, or to love someone, you've put almost everything you had into it, your heart and soul, all of your energy and time. it's a bitter pill to swallow. but then after a while, hope springs eternal in the human breast, you think that perhaps something is possible, that there is a way that you can redeem yourself, to be redeemed, by something, by someone.

i loved this ellen deckwitz column (in dutch) which is about walking around with the idea that there is a person out there somewhere who is capable of loving you in the way that you deserve to be loved :

die ene, magische, allesverzengende❊, allesovertreffende persoon die zich uit het duister zal loswrikken zoals de Madonna van Munch, klaar om je te vergeven voor al je tekortkomingen, alles goed te maken, je leven nu écht te laten beginnen. Een compensatie voor een mislukte carrière, een troost bij de dood van God, een doekje voor ieder bloeden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/12/gerechtvaardigd-a4054471

❊ allesverzengend

ha zengen = scorching

1) door zengen geheel vernietigd wordend. door schroeien, verschroeien (zengen) geheel aangetast, bedorven, beschadigd rakend; door zengen totaal vernietigd wordend; minder eigenlijk, zonder de bijgedachte aan vuur en gezegd van bijvoorbeeld de wind, ook: een totaal vernietigende uitwerking hebbend.

2) (fig.) totaal verwoestend. als het ware door schroeien, verschroeien (zengen) geheel verteerd, vernietigd wordend; totaal in vuur en vlam staand; een totaal verwoestende uitwerking hebbend; totaal verwoestend.